Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 3
Supratentoryal ve Spinal Cerrahi Sonrası Gelişen Serebellar Kanamalar: İki Olgu Sunumu
Berker CEMİL1, Fatih KIRAR2, Emre Cemal GÖKÇE3, Mehmet TEKŞAM4, Bülent ERDOĞAN5
1,2,5Fatih Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Beytepe Asker Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
4Fatih Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Supratentoryal bölge kraniotomisi ve spinal bölge cerrahisi sonrası gelişen serebellar kanamalar, nöroşirürji pratiğinde önceden tahmin edilmesi güç olan ve nadir görülen bir komplikasyondur. Çoğu zaman klinik semptomlar silik ve geçicidir. Olguda sunulan hastalardan birinde sol fronto-orbito-zigomatik kraniyotomi sonrası sol hemisferik serebellar kanama gelişti. Diğer hastada prone pozisyonunda yapılan T12-L2 laminektomi sonrası serebellar vermis ve her iki hemisferde kanama gelişti ki ameliyat sırasında tümörü eksize etmek için dura mater açılmıştı. Her iki hasta konservatif olarak tedavi edilmiş olup bir hastada ameliyattan 6 ay sonra hafif disartri ve ataksik yürüyüş gelişti. Spinal ve supratentoriyal cerrahi sonrası açıklanamayan nörolojik kötüleşmelerde mutlaka serebellar kanama dikkate alınmalıdır. Spinal ve supratentoriyal cerrahi sonrası gelişen serebellar kanamanın bilinen en önemli patomekanizması; beyin omurilik sıvısının hızlı boşalmasına bağlı serebellumun aşağıya sarkması nedeniyle serebellumda oluşan venöz kanamadır ki iki vakamızda kanama bu mekanizmayla ilişkiliydi. Ameliyat sırasında beyin omurilik sıvısının yavaş boşaltılması, hastaları cerrahi sonrası serebellar kanamadan koruyacaktır. Anahtar Kelimeler : Kanama, Serebellum, Spinal cerrahi, Supratentoryal kraniotomi