Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 1
Kafa Travması Sonrası Görülen İzole Tam Tat Duyusu Kaybı
Mehmet Hakan SEYİTHANOĞLU, Meliha GÜNDAĞ, Serkan KİTİS, Kazım DOĞAN, Şeref ÖZTÜRK, Tolga Turan DÜNDAR, Serdar ÇEVİK
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Kafa travması sonrası görülen tat ve koku duyusu kayıpları genellikle birlikte görülür ve tatlı, acı, ekşi, tuzlu gibi tatların bir veya birkaçında azalma ve tat değişikliği görülebilir. Travma sonrası oluşan lezyonlar koku ve tat duyularının keskinliğinde azalma ile birlikte duyu bozuklukları olmaktadır. Bunlar aguzi, disguzi, kakoguzi, fantoguzi, heteroguzi gibi tat bozuklukları ile hipozmi, anozmi, disozmi, kakozmi, fantozmi ve heterozmi gibi koku bozukluklarıdır. Bu yazıda yüksekten düşen bir genç erişkinde koku duyusunda bozulma olmadan ortaya çıkan izole tam tat duyusu kaybı bildirilmiştir. 2 ay hiç tat alamayan hasta kendiliğinden zamanla kısmen iyileşmiştir. Olfaktör bulgular olmadan izole tat duyusu kaybı olması vakanın ilgi çekici özelliğidir. Anahtar Kelimeler : Kafa travması, Aguzi, Anozmi