Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Total Radial Paralizinin Nadir Bir Nedeni; Radioulnar Eklem Gangliyonu
Burhan ÖZALP1,2, Atakan AYDIN1, Metin ERER1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
Gangliyon kistleri, üst ekstremitede operasyona neden olan kitlelerin en sık olanıdır. Genellikle skafolunat eklemden kaynaklansa bile omuzdan parmağın distal interfalangial eklemine kadar herhangi bir bölgede ortaya çıkabilirler. Bu raporda 38 yaşında, dirsek ekleminden köken alan gangliyon nedeniyle opere edilen kadın hasta sunulmaktadır. Medikal öyküde kitle bir yıldır var olup, kitlenin büyümesi son iki aydır el bileği ve parmak ekstansiyonunda zafiyet ve radial sinir tarafından innerve edilen alanda uyuşukluk ve karıncalanmaya neden olmuştu. Manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) ile proksimal radioulnar eklemden köken alan içi sıvı dolu kistik kitle saptanan hastanın elektromyelografik (EMG) incelenmesinde de dirsek altı bölgede radial sinirde ileti bloğu gözlendi. İntraoperatif olarak radial sinirin terminal iki dalının gangliyon yüzünden aşırı gerilmiş olduğu görüldü ve gangliyon eklem yüzeyindeki parçası da dahil olacak şekilde total olarak eksize edildi. Ameliyat sonrası dördüncü ayda klinik olarak radial sinir fonksiyonlarında tamamen düzelme gözlendi. Anahtar Kelimeler : Gangliyon kistleri, Radial sinir, Sinir sıkışması