Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
Karpal Tünel Cerrahisi Sonrası Gelişen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu
Arsal ACARBAŞ
Antakya Devlet Hastahanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Hatay, Türkiye Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu son yıllarda yapılan çalışmaların artması ile üzerine daha fazla dikkat çeken ve hakkında daha çok şey öğrendikçe tanısı daha sık konulan bir sendromdur. Beyin Cerrahisi pratiği açısından özellikle periferik siniri etkileyen travma, santral sinir sistemi hastalıkları, spinal kord sendromları bu sendroma yol açmakla beraber karpal tünel cerrahisi sonrası görülmesi enderdir. Hastalığın tanısını koymada altın standart klinik bulgular olduğundan özellikle aşırı ağrı, allodini, vasomotor bulgular, ödem gibi belirtilerde bu hastalık akıla gelmelidir. Tedavide yetersiz kalındığı durumlarda hastanın yaşam kalitesini düşürmekte, iş gücü kaybına sebep olmakta ve hatta engelliliğe yol açabilmektedir. Makalemizde kliniğimizde opere olan ve sonrasında KBAS gelişen bir hasta sunuldu. Anahtar Kelimeler : Karpal tünel cerrahisi, Kompleks bölgesel ağrı sendromu, Periferik sinir sistemi hastalıkları