Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
İntrakraniyal Kanama ile Tanı Konan Pediatrik Moyamoya Hastalığı: Olgu Sunumu
Faysal EKİCİ1, Güven TEKBAŞ1, Mustafa TAŞKESEN2, Emine Delal AYÇİÇEK1, Mehmet Guli ÇETİNÇAKMAK1, Cüneyt GÖÇMEZ3
1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
Moyamoya hastalığı internal karotid arterlerin intrakraniyal segmenti ve Willis poligonundaki damarların ilerleyici darlık veya oklüzyonu ile karakterize bir hastalıktır. Daha çok Japonya'da görülmesine karşın, ülkemiz dahil birçok ülkede vakalara rastlanmaktadır. Çocuklarda daha çok iskemik atak ve epilepsi ile klinik bulgu verirken, buna karşın erişkinlerde daha çok beyin içi kanamaya bağlı semptomlar ile klinik bulgu vermektedir. Bu yazıda, ilk bulgu olarak beyin içi kanamaya bağlı semptomlar ile başvuran ve radyolojik bulgular ile tanı alan pediatrik Moyamoya olgusu sunulmuştur. Çocuklarda travma dışı birçok neden beyin içi kanamaya neden olmakla birlikte, alışılmadık bir durum olsa da bu hastalarda Moyamoya'nında bu duruma neden olabileceği düşünülmelidir. Moyamoya hastalığının patogenezi ile birlikte klinik ve radyolojik bulguları tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Moyamoya hastalığı, İntrakraniyal kanama, Çocuk