Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
Disfazi: Temporal Kapalı Çökme Kırığına Bağlı Gelişen Nadir Bir Olgu Sunumu
Serhat BAYDIN, Bekir TUĞCU, Erhan EMEL, Bülent DEMİRGİL, Abuzer GÜNGÖR, Ender OFLUOĞLU
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Nöroşirürjii Kliniği, İstanbul, Türkiye Çökme kırıkları, acil beyin cerrahisi pratiğinde sık karşılaşılmakta ve tüm kranial kırıklar arasında değişik serilerde değişmekle beraber % 10- 50 arasında bildirilmektedir. Çökme kırıklarında cerrahi endikasyonların sınırları nöroşirürji pratiğinde oldukça iyi belirlenmiştir ve nörolojik değişikler erken dönemde geliştiğinde mutlak cerrahi müdahale gerekmektedir. Ancak kırıklarda geç dönemde gelişen ve yeni bir parankimal hasar saptanmayan hastalarda müdahale konusunda belirlenmiş bir yaklaşım, seyrek olmasından dolayı oluşmamıştır.39 yaşında erkek hasta, kafa travması sonrası çökme kırığı tanısı ile nörolojik muayenesi normal olması üzerine takip edilmiş ve 2 hafta sonra yeni gelişen disfazi nedeni ile yapılan görüntülemede, ilk yapılan tetkiklerde de var olan sol temporal çökme kırığı gözlenmiş, ek olarak altındaki komşu parankimde ödem izlenmiştir. Cerrahi sonrası ikinci saatte kliniği tamamen düzelmiştir. Sunduğumuz olgu, travma sonrası geç dönemde ortaya çıkan nörolojik bulgularda, acil cerrahi yaklaşım ile prognoz üzerine katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler : Disfazi, Temporal çökme fraktürü