Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
De NOVO ANEVRIZMA: OLGU ÜZERINDEN LITERATÜR İNCELEMESI
Mehmet Seçer1,Ömer Polat2
1Atakent Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler :