Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Uyanık Kraniyotomide Skalp Bloğu ve Sedasyon Anestezisi
Ali AKAY1,Mete RÜKŞEN1,Rauf NASIROV1,İbrahim Sertaç İŞLEKEL1,Ahmet SUBAŞI2,Aynal ÖNAL1
1Kent Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Kent Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
Anahtar Kelimeler :