Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Beyin Sapı Yerleşimli Kavernöz Anjiom: 2 Olgu
Gökhan ÇAVUŞ,Emre BİLGİN,Kemal Alper AFŞER
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Adana Anahtar Kelimeler :