Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Motor Alan Yerleşimli Beyin Metastazlarında Cerrahi Tedavi: Rezeksiyon Analizi ve Fonksiyonel Sonuç Çalışması
Barış ÖZÖNER
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzincan Anahtar Kelimeler :