Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Kortikal Hassas Bölge Tümörlerinde Uyanık Kraniyotomi ve Vakalar ile Klinik Tecrübemiz
Muhammed Erkan EMRAHOGLU,Ahmet GÜLMEZ,Samet DİNÇ,Mehmet Erhan TÜRKOĞLU,Hüseyin Hayri KERTMEN,Rafet ÖZAY,Şahin HANALİOĞLU
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara Anahtar Kelimeler :