Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Serebral Arteriovenöz Malformasyon ve Arteriovenöz Fistüllerdeki Klinik Tecrübemiz
Ali ARSLAN,İsmail İŞTEMEN,Vedat AÇIK,Kemal Alper AFŞER,Mehmet CAN
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Adana Anahtar Kelimeler :