Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Elegan Korteks Alanlarındaki Kanamış AVM"lerin, Tedavi Modalitelerine Göre 5 Yıllık Fonksiyonel Akıbetleri
Enes AKKAYA,Şevket EVRAN
1SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anahtar Kelimeler :