Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Kadri Emre ÇALIŞKAN
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Anahtar Kelimeler : Meningioma, Tentorial, Supratentorial, İnfratentorial