Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Atakan BESNEK1,Mehmet Ziya ÇETINER2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Bursa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
Anahtar Kelimeler :