Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Orkhan MAMMADKHANLI1,Çağrı ELBIR2
1Medikal Park Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler :