Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
MULTIPLE INTRACRANIAL MENINGIOMAS AND NEUROFIBROMATOSIS TYPE 2
Etem BEŞKONAKLI1, Oğuz ÜLKÜ1, Erhan COŞAN1, Zeynep ŞENEL2, Yıldız YALÇINLAR1
1Ankara Numune Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği
2Ankara Numune Hastanesi patoloji Laboratuvarı
The average inddence of multiple meningiomas is 2.5% of all meningiomas which commonly occur with the Neurofibromatosis Type 2 (Central Neurofibromatosis). Neurofibromatosis has several distinct clinical and genetic entity and two types of them commonly seen than the others. These are called Neurofibromatosis Type 1 (NF1) and Neurofibromatosis Type 2 (NF2).

ln this paper, a 17 year-old girl who has multiple intracranial meningiomas with NF2 is presented and discussed with multiple meningiomas and NF2. Anahtar Kelimeler : Multiple meningiomas, Neurofibromatosis, Intracranial tumor