Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Unrüptüre Supraklinoid Segment İnternal Karotid Arter Anevrizmalarında Akım Yönlendirici Stent Tedavisi: Ulusal Çok Merkezli Çalışma
Fatih YAKAR1,Çağrı ELBIR2,Serkan CIVLAN1,Göktuğ ÜLKÜ2,Emrah KESKIN3,Mehmet Selim GEL4,Ramazan FESLI5,İskender Samet DALTABAN4,Batuhan BAKIRARAR6,Hasan Emre AYDIN7,İlker KIRAZ1,Nazar ÇILTEMEK1,Mustafa ARICI1,Feridun ACAR8,Mehmet Erdal COŞKUN1,Mehmet Erhan TÜRKOĞLU2
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Etlik Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
4Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Trabzon, Türkiye
5VM Medical Park Mersin Hasatnesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Mersin, Türkiye
6Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
7Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
8Denizli Odak Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Denizli, Türkiye
Anahtar Kelimeler :