Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Osteoplastik Pterional Kraniyotomi: Cerrahi Başarının Hasta Açısından Değerlendirilmesi
Gonca Gül ÖNDÜÇ1,Furkan AVCI1,Eyüp VAROL1,Abuzer GÜNGÖR2
1SBÜ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye
Anahtar Kelimeler :