Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Baziller Arter Perforan Anevrizmalarında Tedavi Seçenekleri ve Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Serisi
Erhan ŞIMŞEK1,Kadri Emre ÇALIŞKAN1,Erkin ÖZGIRAY1,Sedat ÇAĞLI1,Taşkın YURTSEVEN1,Celal ÇINAR2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler :