Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
İntraserebral Hematomun Eşlik Etiği Rüptüre Orta Serebral Arter Bifurkasyo Anevrizmaları: Klinik ve Morfolojik Risk Faktörleri
Rıfat AKDAĞ1,Gürkan BERİKOL1,Uğur SOYLU2,Mehmet KAYA1,Kıvılcım TEKİN1,Okan YİĞENOĞLU1,Ulaş ERZİNCANLI1,Ayhan KOÇAK1
1SBÜ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, İstanbul
2SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa
Anahtar Kelimeler :