Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Posterior Fossada Kanamaya Neden Olmuş İntrakraniyal Dural Arteriovenöz Fistüllerin Yönetimi ve Sonuçları: Klinik Çalışma
Rıfat AKDAĞ1,Uğur SOYLU1,Ergün DAĞLIOĞLU2,İlkay AKMANGIT3,Vedat AÇIK4,Ahmet Deniz BELEN2
1SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Bursa
2SBÜ Ankara Şehir Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Ankara
3SBÜ Ankara Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
4SBÜAdana Şehir Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Adana
5SBÜ Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Anahtar Kelimeler :