Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Serebellar Arteriyovenöz Malformasyonlarda Stereotaktik Radyocerrahinin Geç Bir Komplikasyonu Olarak Radyasyon Kaynaklı Kistik Dejenarasyon: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Çimen ELIAS1,Muhammed Emin AKSU2,Hüseyin İkbal AKDEMIR2,Mehmet Sabri GÜRBÜZ2
1Iğdır Devlet Hastanesi, Iğdır
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul
Anahtar Kelimeler :