Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Evaluation of Cholinergic Enzymes and Some Biochemical Parameters in the Serum of Patients with a Diagnosis of Acute Subarachnoid Hemorrhage
Abdurrahman AYCAN1,Abdurrahim TAS2,Asli CILINGIR YELTEKIN3,Sama Amer Abbas EL-TEKRETI3,Ayse ARSLAN4,Mustafa ARSLAN1,Nur AYCAN5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Van, Türkiye
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Van, Türkiye
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Van, Türkiye
Anahtar Kelimeler :