Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Pediatrik Cagda Frontal AVM Total Eksizyonu Sonrası Nadir Gorulen Komplikasyon: Tek Gozde Gorme Kaybı
Abdurrahman AYCAN1,Abdurrahim TAS1,Serek TEKIN2,Nur AYCAN3,Hande C?ETIN4
1Yu?zu?ncu? Yıl U?niversitesi, Tıp Faku?ltesi No?ros?iru?rji Anabilim Dalı, Van
2Yu?zu?ncu? Yıl U?niversitesi, Tıp Faku?ltesi, Go?z Sag?lıg?ı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Yu?zu?ncu? Yıl U?niversitesi, C?ocuk Sag?lıg?ı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
4Sag?lık Bilimleri U?niversitesi, Van Eg?itim ve Aras?tırma Hastanesi, Hiperbarik O2 Tedavisi U?nitesi, Van
Anahtar Kelimeler :