Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Posterior Serebral Sirkülasyonun Varyasyonları
Mustafa Eren YÜNCÜ1,Berra BİLGİN2,Ömer SENDELİ1,Yeliz PEKÇEVİK3,Ali KARADAĞ1
1Sag?lık Bilimleri U?niversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Ödemiş Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Sag?lık Bilimleri U?niversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler :