Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 2
Cerebral Cavernous Malformations and Current Clinical Management
Anıl ERGEN1,Pınar YILDIRIM2,Buşra GÜNDÜZ2
1Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3305 Anahtar Kelimeler : Vasküler malformasyon, Kavernom, Kavernöz malformasyon