Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 3
An Overview to the Piriformis Syndrome
Tufan CANSEVER
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Anahtar Kelimeler : Piriformis syndrome, Diagnostic tests