Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Percutaneous Procedures for Subacute and Chronic Low Back Pain
Atilla KAZANCI1, Mehmet SORAR2, Murad BAVBEK3
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Treatment of pain is a combination of pharmacological, invasive, surgical, physical and psychological approaches and percutaneous invasive procedures. Percutaneous invasive procedures for subacute and chronic low back pain are being used extensively recently. We discuss some percutaneous techniques include prolotherapy, facet joint corticosteroid injection , medial branch blocks, intradiscal corticosteroid injection, radiofrequency denervation, intradiscal electrothermal therapy (IDET), epidural steroid injection , trigger point injection, sacroiliac joint steroid injection, botulinum toxin injection, chemonucleolysis, nucleoplasty and percutaneous intradiscal radiofrequency thermocoagulation (IRFT). Anahtar Kelimeler : Radiofrequency thermocoagulation, Chronic low back pain, Epidural injection