Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
Uyku Apnesi Sendromu ve İntrakranial Basınç
Ertuğ ÖZKAL, Uğur ERONGUN
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Uyku esnasında solunum durması şeklinde tarif edilen sendroma uyku apnesi sendromu ismi verilir. Apne periodlarında intrakranial basınç yükselmektedir. Aym zamanda intrakranial kitlesi de olan iki hastada uyku esnasında intrakranial basınç moniterize edilerek apne periodlarındaki basınç yükselmesinin önemi vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler : Apne sendromu, intrakranial basınç