Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Klippel-Feil Sendromu
Serdar KAYA, İlker SOLMAZ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Klippel-Feil sendromu çok uzun yıllardan beri bilinmekte olan bir hastalıktır. Genetik araştırmaların artışı sayesinde kalıtım ve penetrasyon şekilleri da aydınlatılmıştır. Hastalığın seyrinin iyi bilinmesi ve eşlik eden anomalilerin taranması prognoz açısından önem arz etmektedir. Anahtar Kelimeler : Klippel-Feil sendromu, Servikal omurga, Genetik