Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
Infratentorial Trigeminal Schwannom
Ümit ACAR1, Tansu MERTOL1, Ünal KİRİŞOĞLU1, Emek ÖZEN2, Taner KABADAYI2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Trigeminal schwannomlar, akustik sinirin schwannomlarına göre oldukça nadir olup, 5. sinirin seyiri boyunca yerleştik1eri lokalizasyona göre trigeminal sinir disfonksiyonunu da içeren oldukça değişik semptomlarla birliktedir. Atipik fasial ağrı ile başlayan bir olgu sunularak, bu tümörlerin klinik, radyolojik ve cerrahi özellikleri tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Trigeminal sinir, Atipik Fasial ağrı, trigeminal schwannom