Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
Schwannomaların Histopatolojisi
Özlem YAPICIER1, Süheyla EKEMEN2
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Hastaneleri, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
Periferik sinir kılıfı tümörleri, neoplastik hücrelerin benzediği normal sinir kılıfı hücresi temeline dayalı olarak sınıflandırılırlar. Periferik sinir kılıfı tümörlerinin en sık görülenlerinden biri olan schwannomalar; morfolojileri, klinik davranışları ve birlikte görülebildiği klinik hastalık grupları açısından çok çeşitlilik gösterirler. Bu çeşitlilik seyrek olmayarak yanlış tanı konulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, bu yönüyle schwannoma varyantlarına göz attığımızda aşağıdaki durumlarla karşılaşmak olasıdır.

1. Klasik schwannoma: Histomorfolojik olarak benign bir tümör olmasına rağmen kimi zaman çevre kemik dokusunda destrüksiyon oluşturarak malign bir tümörü taklit edebilir. 2. Sellüler schwannoma: Bu tip schwannomaların hücreden zengin olması malign periferik sinir kılıfı tümörü (MPSKT) ile karıştırılmasına neden olabilmektedir. 3. Pleksiform schwannoma: Çocuklarda görüldüğünde çocukluk çağının diğer tümörleriyle karışabileceği gibi sellüler formları da sellüler schwannomalar gibi MPSKT’leri ile karışabilir. 4. Melanotik schwannoma: Bu varyant içerdiği melanin pigmenti nedeniyle melanomalarla sıklıkla karışabilen bir schwannoma tipidir. Makalede, dört majör schwannoma varyantı klinikopatolojik özellikleri ve ayırıcı tanıları göz önüne alınarak tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Schwannoma, Histopatoloji, Ayırıcı tanı