Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 1
Posterior Fossanın Cerrahi Anatomisi
Gökmen KAHİLOĞULLARI1,Onur ÖZGÜRAL1
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Posterior fossa (arka çukur) 3 kafa çukuru içerisinde en derin olanıdır. Hayati durumun kontrol edildiği önemli yapılar içerir. Tentoryal açıklıktan foramen magnuma kadar uzanan alanı kapsamaktadır. Beslenmesi, vertebral, baziler arterler ve dallarından olur. Bu bölgeye medyan suboksipital, paramedyan suboksipital ve retrosigmoid (retroauriküler) olmak üzere 3 temel yaklaşım mevcuttur. Bu derlemede, 3 temel yaklaşımı kadavra çalışması eşliğinde göstermeye çalıştık. Anahtar Kelimeler : Posterior fossa, Medyan yaklaşım, Paramedyan yaklaşım, Retrosigmoid yaklaşım