Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 1
Posterior Fossa Metastazlarının Tedavi Yönetimi
Sima SAYYAHMELLİ1,Taner TANRIVERDİ1,
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Serebellum metastazları tüm beyin metastazlarının sadece %10-15"ini oluştururlar. Beynin diğer bölgelerine nazaran serebellar metastazlar hayatı tehdit edici komplikasyon olarak görülürler. Başağrısı en bilinen semptomdur ve özellikle çoklu metastazlarda belirgindir. Yüksek komplikasyon oranına rağmen, açık cerrahi hastanın hayat kalitesini artırmada oldukça etkilidir. Cerrahi+radyoterapi sadece radyoterapiye oranla mediyan sağkalımı belirgin biçimde uzatmaktadır. Hidrosefali gelişimi posterior fossa metastazlarında radyoterapinin göreceli kontrendikasyonudur. Leptomeningeal yayılım hayat kalitesini hızlı ve ciddi oranda azaltmaktadır, ancak genel sağkalım üzerinde etkisi yoktur. Anahtar Kelimeler : Metastaz, Serebellum, Cerrahi, Radyocerrahi