Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Posterior Genişletme Teknikleri
Münibe Büşra ERDEM1,Alp Özgün BÖRCEK1
1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye Günümüzde kraniosinostozun cerrahi endikasyonları kozmetik nedenlerin ötesindedir. Özellikle kafaiçi basınç artışı sendromunun eşlik ettiği yaygın kraniofasiyal şekil anormalliği olan hastalarda erken ve etkili cerrahi tedavi gereklidir. Mültidisipliner deneyimli cerrahi ekip ile oksipital kranioplastiden minimal invaziv yöntemlere kadar değişen spektrumdaki teknikler uygulanarak sendromik sinostozlarda başarılı ilerletme ve rekonstrüksiyon sağlanabilir. Gelecekte yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar ile kranial kubbe genişletmesinde kullanılan yeni teknikler geliştirilebilir ve karşılaştırılabilir. Derlemede Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı"nda kendi edindiğimiz deneyimleri, mevcut literatür bilgilerini de ekleyerek aktarmaya çalıştık. Anahtar Kelimeler : Kraniosinostoz, Pediatrik nöroşirürji, Posterior genişletme teknikleri