Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Subaraknoid Kanama: Epidemiyoloji ve Genetik
Mehmet SEÇER1
1Atakent Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Yalova, Türkiye Spontan subaraknoid kanama (SAK); genellikle intrakranial anevrizma rüptürü sonrası oluşur. SAK"ın en önemli risk faktörleri; hipertansiyon, sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimidir. Epidemiyolojik çalışmalarda SAK hastalarının birinci derece yakınlarında genel topluma oranla 3 ila 7 kat arasında daha yüksek SAK gelişim riski saptanmıştır. SAK ve anevrizma gelişiminde çevresel ve genetik faktörlerin rolü vardır. Bu nedenle, kompleks hastalık olarak isimlendirilmektedir. SAK ve anevrizma gelişiminde genetik bir belirleyicinin saptanması durumunda taramanın yapılması, erken tanı ve tedavide kolaylık sağlayacaktır. Ancak genetik hastalıkların kompleks yapısı, birden çok gen lokasyonunun etkilenmesi, genler arasındaki etkileşim ve transmisyon özelliği bilinmediği için böyle bir tarama yapmak zordur. Bu yazıda, anevrizma rüptürü sonrası ortaya çıkan SAK epidemiyolojisi ve genetik bilgilerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler : Anevrizma, Epidemiyoloji, Genetik, Subaraknoid Kanama