Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Lomber Dar Kanal ve Listezis: Ne zaman Stabilizasyon?
Cem YÜCETAŞ1,Necati ÜÇLER1,Nail ÖZDEMİR2
1Adıyaman Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
Dejeneratif lomber spinal kanal darlığı, toplumda alt ekstremitelerde ağrı ve fonksiyon bozukluğunun en sık nedenlerinden biridir. Lomber dar kanal patogenezinde her iki faset eklem ve intervertebral diskte meydana gelen ve etkileşim içinde olan değişiklikler temel rol oynar. Bu hastalıkların yönetimi ile ilgili yapılan "konservatif tedaviye karşı cerrahi müdahale" çalışmalarında yoğun tartışma bulunmaktadır. Lomber dar kanalda ve listesizde temel tedavinin enstrümantasyon ve füzyon olduğu Sınıf III medikal kanıt düzeyindedir. Dejeneratif spondilolistesizin ne zaman enstrümante edilmesi konusu hâlâ tartışmalıdır. Yapılan çalışmalarda dejeneratif spondilolistesizde cerrahi tedavinin konservatif tedaviye üstünlüğü gösterilmiştir. Ancak bu çalışmalarda cerrahinin tipi ve instabilitenin rolü üzerine görüş birliği oluşmadığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler : Dejeneratif spondilolistezis, Enstrümantasyon, Lomber spinal dar kanal