Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Cerrahi Geçirmiş Bel Sendromu
Orkun KOBAN1,Özkan ATEŞ2
1Nörospinal Akademi, Gebze Medical Park Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Esencan Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Omurga cerrahisi sonrasında hastanın iyilik hali operasyon esnasında, öncesinde ve sonrasında mevcut olan birçok etkene bağlıdır. Bunları açmak gerekirse; hastaya bağlı sebepler olabileceği gibi cerrahi teknik ve planlamalara da bağlı olabilmektedir. Hastanın yaşı, beden-kitle indeksi, omurga yapısı, eşlik eden ko-morbiditelerinin yanı sıra; füzyon uygulamasındaki sıkıntılar, yetersiz nöral dekompresyon, dura hasarı, vida malpozisyonu gibi cerrahi komplikasyonlar da bu sendromun oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Postoperatif dönemde vida sıyrılması veya kırılması, füzyon materyali malpozisyonu, psödoartroz veya yara yerine ait enfeksiyon, hematom gibi problemler de durumu tetikleyebilmektedir. Lomber omurga ameliyatı sonrası istenilen düzeyde sağaltım sağlanamayan hastaların yönetimi her dönem önemini koruyan komplike bir konu olmuştur. Anahtar Kelimeler : Bel cerrahisi, Komplikasyon, Kronik ağrı, Tekrar operasyon