Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Travmatik Beyin Yaralanmalarında Beslenme
Gülşah KÖSE1,Hatice AYHAN2,
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
Travmatik beyin yaralanmalarında; travma sonrası, hipermetabolik ve katabolik bir süreç başlamakta, protein katebolizması hızlanmakta, bazal metabolizma, oksijen tüketimi, glikoneogenezis, proteolizis artmakta, hiperglisemi gelişmektedir. Tüm bu durumlar ve eklenen sistemik sorunlar nedeniyle hastaların iyilik hali etkilenmekte, morbidite ve mortalite artmaktadır. Ancak hastanın tedavisinin önemli bir parçası olan beslenme desteği çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Özellikle hastanın durumunda iyileşme sağlanabilmesi için hastaya uygun beslenme desteğinin, uygun zaman ve yol ile başlanması oldukça önemlidir. Bu nedenle bu derlemede, travmatik beyin yaralanması olan hastalarda, metabolizmada meydana gelen değişim ve beslenme protokolünün oluşturulmasında kanıta dayalı tıp uygulamalarına yönelik önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler : Beslenme, Travmatik beyin yaralanması, Travma, Kanıt