Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 3
Röntgen Tekniği'nde Devrim Yapan G.N. Hounsfield'in Ardından
Prof. Dr. Kaynak SELEKLER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Anahtar Kelimeler :