Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Travmatik Omurilik Yaralanmaları Epidemiyolojisi, Değerlendirmesi ve Yönetimi
İbrahim EKİCİ1,Cüneyt TEMİZ2
1Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Amasya, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
Travmatik omurilik yaralanmaları; kişisel, sosyal ve psikolojik etkileri, iş gücü kaybı ve finansal sonuçları ile ciddi sağlık problemleridir. Omurilik yaralanmalarında, sinir sistemi dışında birçok organ ve sistemde fonksiyon kayıpları gelişebilir. Dünya genelinde, ekonomik, coğrafi, kültürel olarak farklı özellikte ülkelerde çok çeşitli etiyoloji ve epidemiyolojik veriler ortaya konulmaktadır. Travmatik omurilik yaralanmalarına yaklaşım ve yönetim, mortalite ve morbidite oranlarını etkiler. Bu yaralanmaların yönetiminde multidisipliner yaklaşımlar gerekebilir. Tanı, tedavi, takip süreçlerinde travma ile ilgili birimler arasında ve hasta iletişiminde mutlak uyum sağlanmalıdır. Tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen ölüm, kalıcı sakatlıklara neden olmakta ve çoğunlukla kür sağlanamamaktadır. Bu yaralanmaları önleme, değerlendirme ve yönetmede epidemiyolojik, etiyolojik verilerin ortaya konulması önemlidir. Anahtar Kelimeler : Travma, Omurilik, Epidemiyoloji