Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Sagital Sinostoz
Mevlüt Özgür TAŞKAPILIOĞLU1
Sagital sütürün erken kapanması sonucu oluşan sagital sinostoz en sık görülen kraniyosinostozdur. Sagital sütürde kabarıklık olduğunda skafosefali adını almaktadır. Sagital sinostoz sendromik veya non sendromik olabilir. En sık hastaneye başvuru sebebi kozmetik nedenler olmakla beraber hastalar, kafa içi basınç artışının ve nörokognitif bozuklukların önlenmesi için dikkatle incelenmelidir. Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi tanı, tedaviyi planlama ve takipte altın standarttır. Tedavide cerrahinin zamanlaması ve uygulanacak yöntemin tercihi hastaya özgü olmalıdır. Erken yaşlarda uygulanan bu cerrahinin komplikasyonlara açık olabileceği unutulmamalıdır. Tedavi edilmeyen olgularda artan kafa içi basınç artışına bağlı bulgular ve nörobilişsel bozuklukların görülebilir. Tüm kraniyosinostozlarda olduğu gibi sagital sinostozların da tedavisi bir ekip işidir. Anahtar Kelimeler : Kraniyosinostoz, Sagital sütür, Skafosefali