Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Spinal Kord ve Vertebral Kolonun Vasküler Anatomisi
Şevki Serhat BAYDIN1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D., Samsun, Türkiye Mikroşirürjikal tekniklerin ve endovasküler girişimlerin günümüzde yaygınlaşmasıyla beraber, özellikle vasküler lezyonların gerek teşhisinde, gerekse güvenli bir yolla çıkarılması için, spinal kordun ve vertebral kolonun arteriyel ve venöz anatomisine hâkim olunması önem taşımaktadır. Spinal kordun yüzeyinde 2 arteriyel sistem tanımlanmıştır. Anterior spinal arter, posterior spinal arter ve pial pleksus. Spinal kord parankimi ise bir merkezi, bir de periferik sisteme bölünmüş intrinsik arteriyel sistem tarafından kanlanır. Spinal kordun venöz drenajı intrinsik ve ekstrinsik olmak üzere iki kısımda incelenir. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısıyla beraber spinal kord ve vertebral kolonun vasküler anatomisi araştırılmaya başlamıştır. Ancak sistematik bir yolla ele alınması ilk kez Adamkiewicz ve Kadyi tarafından gerçekleşmiştir. Çalışmamızda spinal kord ve vertebral kolonun arteriyel ve venöz anatomisi ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Anahtar Kelimeler : Spinal kord, Vertertebral kolon, Vasküler, Anatomi