Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
İntrakranyal Lezyonlarda Bilgisayarlı Tomografi Kılavuzluğunda Stereotaktik Biyopsi: 15 Yıllık Deneyim
Songül Meltem CAN1,Osman N. TÜRKMENOĞLU1,Canan TANIK2,Ender UYSAL3,Barış ÖZÖNER1,Ayça KALDIRIMOĞLU ŞAHİN1,Murat MÜSLÜMAN1,Adem YILMAZ1,Yunus AYDIN4
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Özel Fulya Acıbadem Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Şişli, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler :