Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürjide 3 Boyutlu Modelleme ve Basım
Mehmet Ziya ÇETINER1,Adem KURTULUŞ2,Samet DINÇ2,Eren ORTAKAYA1,Hüseyin UZABACI3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi, Bursa Şehir Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi , Nöroşirürji Kliniği, Bursa, Türkiye
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
Üç boyutlu basım teknolojileri günümüzde pek çok alanda önemli katkılar sağladığı gibi nöroşirürji eğitim ve pratiğinde de önemli katkılar yapmaktadır. Cerrahi planlamada ve eğitimde bu teknoloji ile elde edilen modeller eğitimde hasta öncesi eğitim basamağını oluşturmakta ve operasyon süresini kısaltıp komplikasyon riskini azaltmaktadır. Üç boyutlu yazıcılar birbirinden farklı malzemeleri birbirinden farklı teknolojilerle işleyerek amaçlanan işe uygun ürünler ortaya koyabilmektedir. Üç boyutlu yazıcılar; uygun malzeme ile ürünün dokusunun, simüle edilmek istenen organ ya da dokuya uygun yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu yöntem ile üretilen modeller hem eğitimde hem preoperatif değerlendirmede kullanılmaktadır. Serebrovasküler, nöroonkoloji, kafa tabanı cerrahisi, pediatrik nöroşirürji ve spinal cerrahide kullanımı giderek artmaktadır. Sonuç olarak nöroşirürji eğitiminde hasta üzerinde eğitim basamağına geçilmeden gerekli rutinlerin öğrenilmesinde ve cerrahi planlama sürecinde kullanılarak operasyon süresi kısaltılmasında ve komplikasyon riskinin azaltılmasında faydalı bir teknoloji olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : Üç boyutlu basım, Nöroşirürji, Eğitim, Cerrahi planlama