Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi
Mehmet Yiğit AKGÜN1,Oğuz BARAN1
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Omurga Merkezi, İstanbul, Türkiye
İdeal olarak, minimal invaziv spinal cerrahi (MSC), geleneksel bir açık prosedüre göre çevre dokuların daha az manipülasyonu ile birlikte aynı amaç ve hedeflere ulaşmaya izin vermektedir. Ayrıca, iyileşme sürelerinin kısalması ve sağladığı kozmetik faydalar nedeni ile minimal invaziv teknikler, hastalar tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Minimal invaziv cerrahinin tarihini gözden geçirmek, omurga cerrahisindeki ilerlemeleri anlamamıza yardımcı olur. Endikasyonların artması ile omurgada tüm bölgelerde mevcut teknikler kullanılabilmektedir. Minimal invaziv omurga cerrahisi lazerler, endoskopi ve görüntü yönlendirme sistemlerindeki gelişmelerden etkilenmiş ve ilerlemisini bu yönde gerçekleştirmiştir. MSC klinik olarak önemli ilerleme kaydetmeye devam etse de, prosedürlerin, ekonomik etkisi ve öğrenme eğrileri göz önünde bulundurulmalı ve cerrahların bu prosedürleri armamentoryumlarına almaktan kaçınmaması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : Omurga, Minimal invaziv, Cerrahi