Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
HUMAN TAİL (BİR OLGU SUNUMU)
Coşkun YOLAŞ1, Cemal GÜNDOĞDU3, Ali KURT2
1Erzurum Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Erzurum
2Erzurum Numune Hastanesi pataloji Kliniği, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi patoloji Anabilim Dalı
Human tail nadir görülen bir durumdur. Literatürde bu güne kadar 34 olgu yayınlanmıştır. Kliniğimizde bir human tail olgusu tedavi edildi. Ender rastlanan bu olgu sunuldu, ilgili literatür gözden geçirildi. Anahtar Kelimeler : Human tail, Spina bifida