Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spinal Dejeneratif Hastalıklarının Cerrahisinde Navigasyon Kullanımı
Mehmet Yiğit AKGÜN1,Serdar Onur AYDIN2,Pınar DOĞAN3,Nail ÖZDEMIR4,Özkan ATEŞ1,Erkan KAPTANOĞLU5
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
3Diyarbakır Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Diyarbakır, Türkiye
4Beyin ve Sinir Kliniği, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İzmir, Türkiye
5Özel Klinik, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
Bilgisayar tabanlı intraoperatif navigasyonun kullanılması ile enstrüman işlemlerinde daha fazla doğruluk oranları, karmaşık spinal anatominin cerrahi sırasında daha iyi anlaşılması, daha düşük radyasyon maruziyeti, cerrahi süresinin kısalması ve daha düşük komplikasyon oranları gibi hasta ve cerrah açısından avantajlı sonuçlar elde edilmiştir. Bu sistemler, ameliyathanede hastanın pozisyonunu değiştirmeden ve operasyonla aynı anda üç boyutlu görüntülemeye olanak sağlar. Bu yeni görüntüleme teknikleri, ameliyathanedeki üç boyutlu görüntüler ile hastanın o anki pozisyonu ve pozisyona bağlı anatomisi hakkında bilgi verir ve anlık görüntü verilerine dayalı navigasyon desteği sağlar. Bu teknolojiyi kranioservikal bileşkeden servikotorasik bileşkeye kadar olan tüm servikal bölge operasyonlarında uygulamak mümkündür. Navigasyon eşliğinde yapılan cerrahi işlemlerin, standart floroskopi kullanımına göre vida yanlış pozisyonu riskini, ameliyat süresini, ortalama kan kaybını, radyasyona maruz kalma süresini ve komplikasyon oranlarını azaltma potansiyeli vardır. Anahtar Kelimeler : Servikal, Omurga, Dejeneratif, Navigasyon, Stabilizasyon