Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spondilotik Miyelopatilerde Posterior Cerrahi Teknikler
Ali ŞAHİN1,Ahmet KÜÇÜK1,Ahmet DAĞTEKİN2,Rahmi Kemal KOÇ1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
Erişkinlerde omurilik bası semptomlarının sık nedenlerinden biri servikal spondilotik miyelopatidir (SSM). Sıklıkla, alt ekstremitede predominant olan ve yavaş ilerleyen spastik bir tetraparezi hâkimdir. Karakteristik semptomları yürüme ve denge bozukluğu, ataksi, el becerilerinde azalma, dizestezi ve yazı yazmada zorluktur. Temelde anterior, posterior ve kombine yaklaşımlar ile pek çok farklı yöntem tanımlanmış olmakla birlikte hangi yöntemin en doğrusu olduğu konusunda fikir birliği yoktur. SSM için posterior cerrahi tedavi seçenekleri; tek taraflı hemilaminektomi ile bilateral dekompresyon, laminoplasti, laminektomi, laminektomi ve füzyon ve arkokristektomidir. Tüm yöntemlerin SSM tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Laminoplasti ile laminektomi ve füzyon, çok seviyeli SSM tedavisi için en yaygın posterior tekniklerdir. Bu bölümün amacı, SSM tedavisinde posterior cerrahi tekniklerin avantaj ve dezavantajlarını tartışmaktır. Anahtar Kelimeler : Arkokristektomi, Laminektomi, Laminoplasti, Servikal spondilotik miyelopati